ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΜΠΑΛΑ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑΣ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ LUWERO-NAKASONGOLA


ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ LUWERO-NAKASONGOLA

ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β’ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ

Δώρα αγάπης